ОБЩИНА ГЪРМЕН - Център за насърчаване на трансграничните бизнес инициативи
BG2005/017–454.02.01–3-02

Общинска администрация с. Гърмен

2960 с. Гърмен                                              Лице за контакти:                         
обл. Благоевградска                                     Виолета Булгурова
ул. Първа № 35                                             Началник отдел "Програми на ЕС"
тел.: 07523/ 2040, 2047                               тел.: 07523/ 20 40
факс: 07523/ 3179, 0751/ 61 062                GSM: 0882 966 775
mail: obs_garmen@bitex.bg                          mail: project_garmen@abv.bg
URL: http://www.garmen.bg/new


Chamber
50a, Omonia Street 65302 KAVALA, MAKEDONIA EAST & THRACE, GREECE
Tel.: +30 2510 833 964, 222 657, 222 212
Fax: +30 2510 835 946
E-mail:  info@chamberofkavala.gr

Префектура Кавала 

Европейска асоциация на търговските и индустриални камари

Търговска камара на префектура Кавала