ОБЩИНА ГЪРМЕН - Център за насърчаване на трансграничните бизнес инициативи
BG2005/017–454.02.01–3-02