ОБЩИНА ГЪРМЕН - Център за насърчаване на трансграничните бизнес инициативи
BG2005/017–454.02.01–3-02

Активен обмен между българския и гръцкия бизнес за ускорено икономическо развитие на община Гърмен


BG2005/017 -454.02.01 – 3

ПРОЕКТ  “Активен обмен между българския и гръцкия бизнес за ускорено икономическо развитие на община Гърмен”, финансиран по програма ФАР трансгранично сътрудничество България - Гърция, BG 2005/017-454.02.01 "Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическото развитие и насърчаване на заетостта"

Партньори по проекта:

  • община Гърмен, България

  • община Пиерион, Гърция

Област на партньорство: добри практики за малкия и среден бизнес

Основната цел на проекта е да се ускори икономическото развитие в граничния регион на Гърмен, чрез осигуряване на подобрени туристически услуги и интензифициране на трансграничните бизнес отношения

Устойчивост на проекта:

  • Създаване на бизнес контакти за бъдещи партньорства с гръцки общини

  • Създаване на постоянна структура в региона на Гърмен, която да служи на нуждите на местния бизнес и да утвърди и насърчи съвместните българо-гръцки бизнес инициативи

  • Подобряване на конкурентоспособността и поощряване увеличаването на търговските предприятия в трансграничния регион Гърмен - Пиерион

  • Подобряване на комуникациите с трансграничния партньор и повишаване нивото на размяна на опит и добри практики между двете партниращи си общини

  • Популяризиране на общината като атрактивно място за инвестиране

  • Идентифициране и разработване на местните ресурси с цел генериране на  високи доходи за местната общност и положително въздействие върху местния икономически напредък

  • Популяризиране на Гърменския регион като целогодишна туристическа дестинация, предлагаща условия за всички видове туризъм в България и Гърция